Z6_PPGAHG800HQJ50QJ2GQHL30440
Z7_PPGAHG800HQJ50QJ2GQHL30447

Планове и стратегии

Дата на публикуване: 07.05.2021
Последна актуализация: 14.12.2023

БДП

График на заседанията за 2020г на областната комисия по безопастност на движението по пътищата.

Годишен доклад за дейността по подобряване на безопасността на движението по пътищата за област Монтана за 2018г.
План-програма за подобряване на безопасността на движението по пътищата за област Монтана за периода 2018-2019г.

МЕРКИ

за предпазване на служителите в Областна администрация - Монтана от наранявания или загуба на живот в резултат на пътнотранспортни произшествия при управление на служебни автомобили или лични в изпълнение на служебните задължения

https://www.livechatalternative.com/