Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0A67
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0AU5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0AU7

Общи сведения

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 07.05.2021

Намира се на 113 км северно от София, на 38 км от Враца, на около 50 км на юг от река Дунав и около 30 км на изток от границата със Сърбия и Черна гора. Монтана се намира на р. Огоста в предпланински район на север от Стара планина, в котловина, заобиколен от изток от възвишението Пъстрина (555 м) и от юг от Монтанското бърдо (307 м), наречено в източната си част „Баира“.


Община Монтана e разположена на площ от 676,11 кв.км., което e 18,68% от територията на област Монтана. Тя граничи със следните общини: на север - Брусарци, Медковец, Якимово и Бойчиновци, на юг - Чипровци, Георги Дамяново, Берковица и Вършец, на изток - Криводол, област Враца, и на запад - Ружинци, област Видин. Територията и се пресича от основните пътни артерии в страната - Е 79 ( Видин - София - Кулата ) и ж.п. линия София - Бойчиновци. Това е най-голямата община в областта както по площ, така и по население. Центърът на община Монтана е град Монтана, който е разположен на река Огоста.

 

Област Монтана

https://www.livechatalternative.com/