Z6_PPGAHG800PLK90QD4F1O1R2G41
Z7_PPGAHG800PLK90QD4F1O1R2GK5

Община Вълчедръм

Дата на публикуване: 03.12.2020
Последна актуализация: 19.04.2021

Контакти   Кмет    Кметства

 

Адрес:
3650 гр.Вълчедръм
ул."България" № 18-20
Телефони: 09744/34-44, 09744/22-05, 09744/33-08, 09744/21-38
Факс: 09744/34-06
Електронна поща:info@valchedram.com; kmet@valchedram.com
Интернет сайт: http://www.valchedram.bg

  Община Вълчедръм е разположена в Западната Дунавска равнина, в плодородната местност "Златия", по поречието на р. Цибрица с излаз на р. Дунав. Заема североизточната част на областта. Разстоянието от центъра на Общината до областния град Монтана е 50 км. Общината граничи: на Север - р. Дунав, на Изток - с общините Козлодуй и Хайредин от област Враца, на Юг и Югозапад с общините Бойчиновци и Якимово, на Северозапад с община Лом - област Монтана. 
  Общината е в състава на област Монтана. Състои се от 11 селища с обща площ 426 х. дка, в т.ч. : - 87,3% (398 931 дка) обработваема земя и 3,5% (14 673 гори).
  Броят на населението е 13 262 души, като 41 % са в активна възраст, 15% под трудоспособна възраст и 44% са над трудоспособна възраст. Ромското население съставлява 30% от общото. 
  Шосейни връзки свързват Общината с град Лом (25км.), където се намира най-близкото действащо пристанище на р. Дунав за комбинирани и лихтерни превози, с фериботните комплекси на град Видин (80км.) и град Оряхово (50 км.) както и с ж.п. линията Видин - София при град Лом и с. Долно Церовене (22 км.). Общината е разположена на транспортната връзка Видин - Плевен.
  В сегашният си вид Общината е създадена с Указ 3005 на ДС на НРБ (обн.ДВ бр.78 /м.10.1987г.) след закриване на Златийската община и присъединяване на включените й в състава населени места към Община Вълчедръм в т.ч.: с.Златия, с.Игнатово, с.Разград, с.Ботево, с.Долни Цибър и с.Горни Цибър. 
  След последните административни промени кметства в Общината са с.Долни Цибър, с.Златия, с.Мокреш, с. Разград, с.Септемврийци и с.Черни връх. Населени места със статут на кметски наместничества – с.Ботево, с.Бъзовец, с.Горни Цибър и с.Игнатово.
  В Общината  не  функционират никакви предприятия от основните отрасли на икономиката ни (машиностроене), но е значителен потенциалът на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Загубени са традиционните пазари, като вътрешни, така и външни. Структурните промени и забавената приватизация във военно-промишления комплекс доведоха до масови освобождения. Равнището на безработицата е 1,5 пъти по-голяма от средната за страната с тенденция на увеличение, а за ромската общност - надхвърля 50%.

https://www.livechatalternative.com/