Z6_PPGAHG800PDU90QLVJ00ID2VA6
Z7_PPGAHG800PDU90QLVJ00ID2VQ1

Община Монтана

Дата на публикуване: 03.12.2020
Последна актуализация: 19.04.2021

Контакти    Кмет   Кметства

 

 

Адрес:
Общинска администрация гр. Монтана
3400 гр. Монтана,
Ул. „Извора” 1
Телефон за контакти: 096/300 400
Факс: 096/300 401
E-mail: mayor@montana.bg
Интернет страница: http://www.montana.bg
 
Намира се на 113 км северно от София, на 38 км от Враца, на около 50 км на юг от река Дунав и около 30 км на изток от границата със Сърбия и Черна гора. Монтана се намира на р. Огоста в предпланински район на север от Стара планина, в котловина, заобиколен от изток от възвишението Пъстрина (555 м) и от юг от Монтанското бърдо (307 м), наречено в източната си част „Баира“.
Община Монтана e разположена на площ от 676,11 кв.км., което e 18,68% от територията на област Монтана. Тя граничи със следните общини: на север - Брусарци, Медковец, Якимово и Бойчиновци, на юг - Чипровци, Георги Дамяново, Берковица и Вършец, на изток - Криводол, област Враца, и на запад - Ружинци, област Видин. Територията и се пресича от основните пътни артерии в страната - Е 79 ( Видин - София - Кулата ) и ж.п. линия София - Бойчиновци. Това е най-голямата община в областта както по площ, така и по население. Центърът на община Монтана е град Монтана, който е разположен на река Огоста.
Релефът на община Монтана е предимно хълмист. В неговите граници са включени части от Предбалкана, много малки части от Дунавската хълмиста равнина и Старопланинската верига. Териториите за транспорт и инфраструктура заемат 1 на сто от общината. През нея преминава и най-краткият път от Северозападна към Югозападна България, както от Западна Европа към Южна България и Близкия изток.
Град Монтана разполага с два вида транспорт – автобуси и влакове, които свързват града с останалата част от страната. Има редовни автобусни линии до София, Лом, Видин, Белоградчик, Плевен и Враца, както и до по – малките населени места. Автогарата и ж.п. гарата се намират в непосредствена близост. Монтана е междинна железопътна спирка по линията Бойчиновци – Берковица.
В рамките на общината има 24 населени места, от които 1 град и 23 села. Най-близките големи населени места са Лом, Берковица, Враца, София, Видин.
В Монтана има активен културен живот. Сред основните забележителности на града са Историческият музей и Художествената галерия “Кирил Петров”, Драматичният театър, а по-известните исторически паметници и местности са архитектурният комплекс „Лапидариум“, историческата местност Кале баир, „Ашиклар Еко“, Язовир „Монтана“. Миналото на Историческия музей в Монтана е част от богатата история на България. 50 години музеят издирва, събира, съхранява и популяризира културно-историческото богатство в региона. Първите археологически разкопки през 1915 г. на римското селище под крепостта "Монтана" можем да приемем като начало на музейното дело в града. Друга забележителност на града е Държавният архив - съхранява безценно документално богатство от всички сфери на обществения, политическия, културния и икономическия живот на региона. Можете да посетите и Художествената Галерия “Кирил Петров”. По мнение на специалистите това е една от най-богатите художествени галерии в провинцията.
Южно от града се намират останките от римската крепост Кастра ад Монтанезиум. Именно оттам идва името на града. Повечето от находките, които са открити в нея, се пазят в Историческия музей на град Монтана. Само на 22 км западно от града се намира Лопушанският манастир.
Язовир Монтана се намира южно от града - прекрасно място за почивка, спорт, воден туризъм и риболов. В околността има множество почивни бази и заведения. В района има редовни автобусни линии.
Само на 22 км западно от града се намира Лопушанският манастир. Посетителите могат да отседнат в хотел-ресторанта в имота на манастира или да се разходят в близката гора.

https://www.livechatalternative.com/