Z6_PPGAHG800PDU90QLVJ00ID2VK4
Z7_PPGAHG800PDU90QLVJ00ID2VC2

Община Медковец

Дата на публикуване: 03.12.2020
Последна актуализация: 19.04.2021

Контакти  Кмет  Кметства

 

 

Адрес:
Общинска администрация Медковец
3670 с. Медковец
Ул. „Георги Димитров” 26
Телефон за контакти: 09727/23 23
Факс: 09727/23 30
E-mail: medkovec@mail.bg
Интернет страница: http://www.medkovec.bg

Община Медковец е разположена на площ 191 090 км² в западната Дунавска равнина и граничи със следните общини: на север – община Лом; на изток-община Якимово; на юг и югозапад – община Монтана и община Брусарци; на запад и северозапад – община Лом.Територията й се пресича от едни от основните артерии в страната - Е 79 (Лом-София), и ж.п. линия София – Видин. Връзките със съседните общини се  осъществяват чрез пътища от националната пътна мрежа и железопътен транспорт.
Населените места в община Медковец са 5. Административен център на общината е село Медковец, а съставни села са: Расово, Аспарухово, Сливовик и Пишурка. Населението на община Медковец към 2009 г. е 4863 души.
Икономическата криза от 90-те години, характерна за цялата страна, премина със същата сила и икономически последици и в община Медковец. Отрасловата характеристика на икономиката на община Медковец се доминира изцяло от селското стопанство.
Община Медковец има добри условия за развитие на селски туризъм. На територията на общината има 10 микроязовира, които биха могли след сериозни инвестиции да станат привлекателни места за отдих и развлечение. В момента се изгражда такъв комплекс на язовир “Расоха” в с. Расово.
Читалищата са единствените средища за съхраняване и развитие на културните традиции. На територията на общината има изградени и действащи и в момента пет читалища.

https://www.livechatalternative.com/