Z6_PPGAHG800PDU90QLVJ00ID2FT6
Z7_PPGAHG800PDU90QLVJ00ID2F31

Община Георги Дамяново

Дата на публикуване: 03.12.2020
Последна актуализация: 19.04.2021

Контакти  Кмет   Кметства

 

Адрес:
Общинска администрация Георги Дамяново
3470 с. Георги Дамяново
ул.”Единадесета” №2
Телефон за контакти: 09551/ 2220
Факс: 09551/ 2340
E-mail: gd3470@mail.bg
Интернет страница: http://www.georgidamyanovo.com

Община Георги Дамяново се простира от връх Копрен в Западна Стара планина до Широка планина /Предбалкана/ на север, заграждащи плодородната долина на р.Огоста.
Територията обхваща 298 кв.км. с 13 населени места с общо 2 934 души население.
На северозапад граничи с община Чипровци, на югозапад с Република Сърбия, на югоизток с община Берковица и на североизток с община Монтана. По-големите села са Копиловци, Говежда, Георги Дамяново и Гаврил Геново.
Към 2008 г. в общината функционират едно основно училище и една средно - професионална гимназия по селско стопанство. На територията на общината няма значителни производствени мощности. Тенденцията е да се запазят и доразвият съществуващите предприятия в областта на дърводобива, дървопреработването и на винопроизводството. През 2006 г. винарна "Лопушна" ООД възстанови работа и възнамерява да увеличи лозовите насаждения. На територията на общината действат две малки ВЕЦ - ВЕЦ "Орион" и ВЕЦ "Трещена".
Основните отрасли на селското стопанство са представени от лозарството, овощарството и животновъдството. Планинското животновъдство може да се превърне във важен елемент на общинската икономиката на базата на наличните естествени ливади, мери и пасища.
Общината има потенциал за развитие на селски и екотуризъм. Лопушанският манастир блести като бисер в котловината, на километър от с. Г. Дамяново. Зад високите каменни стени на зеления фон на гората се откроява с островърхите си кубета храмът “Свети Йоан Кръстител”, умалено копие на храма в Рилския манастир. Резбата на иконостаса, ажурна и плътна, изобразява библейски сцени, животни и растителност – “плодовете на земята”.
На територията й има една защитена местност "Копрен - Равно буче - Деяница - Калиманица", в която се намират два водопада, обявени за природни забележителности - "Дуршин водопад" и "Водният скок". Зоните с потенциал за развитие на туризма са:
1.    Екопътеки около хижа "Копрен" и местността "Каца камък" до границата със Сърбия
2. Лопушанският манастир в с. Георги Дамяново и Чипровският манастир
3.   Селски, ловен и риболовен туризъм на цялата територия

https://www.livechatalternative.com/