Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1GS0
Z7_PPGAHG8009UA60QLKGJVPQ0051

Община Брусарци

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 19.04.2021

Контакти    Кмет     Кметства

 

Адрес:
Общинска администрация – гр. Брусарци
ул. „Георги Димитров” 85
телефон: 09783/ 22-11
факс: 09783/ 29 -11
E-mail: brusartsi@data.bg
Интернет страница: http://www.brusartsi.com
 
Община Брусарци е разположена в Северозападната част на Република България в западната част на Дунавската хълмиста равнина, по терасите на река Нечинска бара, десен приток на Лом, на височина 125 м. На изток от Брусарци се издига височината Поломски венец.
Граничи с общините Монтана, Лом, Медковец и Ружинци.
Град Брусарци е център на община, в която влизат още 9 населени места: с. Смирненски, с. Буковец, с. Одровци, с. Киселево, с. Дъбова махала, с. Княжева махала, с. Крива бара, с. Дондуково, с. Василовци.        
Географското положение на общината създава добри условия за осъществяване на връзки с други общини. Пътища и железопътните лини свързват общината със гр. Лом (25 km), където се намира най-близкото пристанище на река Дунав. Областният център град Монтана е на 37 км, а Фериботен комплекс при град Видин е на 52 км.
Територията на общината е 194 553 дка / 5, 3%/ от територията на област Монтана.
Равниният релеф, плодородието на почвата и създадените условия за механизирана обработка на земята са предпоставки за развитие на растениевъдството (главно зърнени храни, зърно, фуражни и технически култури, лозя и овощни градини), както и отглеждането на култивирани горски плодове.
Град Брусарци възниква през 16 век като българско селище. Споменава се за пръв път в турски документ под името Гаговща или Гагавща. Името си дължи на прякора на турчина, който го заселил - Гагата. След чумна епидемия селището е изоставено и около 1840 възниква отново край Нечинска бара. До Освобождението е малко селище. През 1874 има 50 къщи, а през 1890 - 74 къщи с 450 жители. Всъщност първоначално Гаговица и Брусарци са били отделни села, като Гаговица лежи на десния, а Брусарци на левия бряг на Нечинска бара, но по-късно са съединени. На височините край Брусарци има стар манастир „Св. Рангел", разрушаван от турците по време на Чипровското въстание.
В общината има седем църкви, две от който в добро материално и архитектурно състояние /Брусарци и Василовци/. Архитектурните паметници са представени предимно от оброчни места, художествени фрезови изработки и др. Археологически местонахождения има почти във всяко населено място, но не се контролират и са обект на иманярски набези.
В село Василовци има историко-етнографски музей.

https://www.livechatalternative.com/