Z6_PPGAHG800HQJ50QJ2GQHL30OF2
Z7_PPGAHG800HQJ50QJ2GQHL30OV6

Здравни заведения

Дата на публикуване: 07.05.2021
Последна актуализация: 13.05.2021

 

1. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - МОНТАНА, гр. Монтана, пл. „Жеравица“ № 3;

2. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ“ АД, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 4;

3. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СИТИ КЛИНИК – СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕООД, гр. Монтана, ул. „Александър Стамболийски“ № 92;

4. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СИТИ КЛИНИК – СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕООД, гр. Монтана, ул. „Александър Стамболийски“ № 92;

5. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –БЕРКОВИЦА“ ЕООД, гр. Берковица, ул. „Александровска“ № 65;

6. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1–ЛОМ“ ЕООД, гр. Лом, ул. „Тодор Каблешков“ № 2;

7. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ ЕООД, гр. Лом, ул. „Тодор Каблешков“ № 2;

8. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХИПОКРАТ 53“ ЕООД, гр. Лом, ул. „Петър Берковски“ № 3.

https://www.livechatalternative.com/