Z6_PPGAHG800P73606SDNMK7I57P7
Z7_PPGAHG800P73606SDNMK7I57L6
Контактна форма Карта на областта

Контакти

Дата на публикуване: 23.11.2020
Последна актуализация: 02.08.2023
Областен управител Ивайло Антонов  096/ 399 101,
096/ 399 112,
096/ факс 399 129
Заместник областен управител Калин Хайтов 096/ 399 105,
096/ 399 106
Главен секретар Иван Тодоров 096/ 399 103
Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

Директор

Даниела Миронова 096/ 399 114
Главен счетоводител Ростислава Горанова 096/ 399 133
Главен юрисконсулт Мария Григорова 096/ 399 117
Главен експерт Росица Рангелова 096/ 399 118,
096/ 399 119
Старши юрисконсулт Диана Венелинова 096/ 399 117
Старши експерт Ангел Павлов 096/ 399 108
Главен специалист ОМП Красимир Стоянов 096/ 399 124
Главен специалист Таня Георгиева 096/ 399 121
Старши специалист Емилия Емилова 096/ 399 118
Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Директор

Нели Дацова 096/ 399 123
Главен експерт Нели Копривчина 096/ 399 113
Главен експерт Мариела Богданова 096/ 399 128
Главен експерт Силва Викторова 096/ 399 140
Главен експерт Галя Донова-Иванова 096/ 399 130
Главен експерт Добромир Тодоров 096/ 399 127
Главен експерт Зоя Иванова 096/ 399 131
Главен експерт Зорница  Алексиева 096/ 399 131
Главен експерт Силвия Георгиева 096/ 399 120
Старши експерт Биляна Божидарова 096/ 399 113
Старши експерт Мариела Николова 096/ 399 101
Старши експерт Илиян Цветков 096/ 399 127
Старши експерт Галя Георгиева 096/ 399 113
Старши специалист Ралица Каменова 096/ 399 121
Старши експерт Стела Владимирова 096/ 399 115
Изпълнител шофьор Цецко Иванов 096/ 399 126

 

 

https://www.livechatalternative.com/