Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18C1
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OA0

Областен съвет по условия на труд

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 15.02.2022

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 43, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

ФУНКЦИИ:
Областният съвет по условия на труд е регионален орган за осъществяване на координация, консултации и сътрудничество на областно равнище при разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на територията на област Монтана.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Дейността му е регламентирана от Правилника за организацията и дейността на Областния съвет по условия на труд в област Монтана.

СЪСТАВ:

Съставът на Областния съвет по условия на труд в област Монтана е определен със заповед ОКД-23-1-(1)/08.02.2022г.

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на областния съвет по условия на труд в област Монтана

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ

2019 година

27.11.2019г.

2017 година

24.07.2017г.

2016 година

Протокол от 07.12.2016г.

Протокол от 16.06.2016г.

2015 година

Протокол от 17.06.2015г.

2014 година

Протокол от 23.12.2014г.

https://www.livechatalternative.com/