Z6_PPGAHG800H0110QTNF50QLDV60
Z7_PPGAHG800H0110QTNF50QLDVE0

Областен медицински съвет (Covid 19 документи)

Дата на публикуване: 04.03.2021
Последна актуализация: 17.08.2022

 

 

Посредством Заповед № РД-01-315/12.10.2021 г. на Директора на Регионалната здравна инспекция – д-р Елена Борисова са въведени допълнителни временни противоепидемични мерки по отношение на учебните занятия в област Монтана. Мерките влизат в сила от 00:00 часа на 13.10.2021 г. и ще важат до 26.10.2021 г.  С горепосочената заповед можете да се запознаете от тук.

Въвеждат се допълнителни временни противоепидемични меки на територията на област Монтана съгласно Заповед № РД-01-305/07.10.2021г. на директора на РЗИ ¬– д-р Елена Борисова, считано от 00:00 часа на 08.10.2021г. до 21.10.2021година.   

С допълнителните противоепидемични мерки може да се запознаете  ТУК:

 

I. Решение за обявяване на извънредно положение

Народното събрание по предложение на Министерския съвет и на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България и във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19
 

РЕШИ:

1. Обявява извънредно положение върху цялата територия на Република България, считано от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г.
2. Възлага на Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от COVID-19 и в съответствие с чл. 57, ал. 3 от Конституцията на Република България.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 13 март 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

II. Заповеди на Министъра на здравеопазването

-2022г.-

Заповед № РД-01-81/26.01.2022 г. на Министъра на здравеопазването за временни противоепидемични мерки на територията на област Монтана считано от 28.01.2022г. до 06.02.2022г.

-2021г.-

 

Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването за временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 07.09.2021г. до 31.10.2021г.

Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването за временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.09.2021г. до 30.11.2021г.

Заповед № РД-01-733/27.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването за временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.09.2021г. до 30.11.2021г.

Заповед № РД-01-274/29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването за временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.05.2021г. до 31.05.2021г

Заповед № РД-01-273/29.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването за временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.05.2021г. до 31.05.2021г

Заповед № РД-01-240/16.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването за временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 19.04.2021г. до 27.04.2021г

Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването за временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 12.04.2021г. до 30.04.2021г

Заповед № РД-01-197/31.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването за временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.04.2021г. до 30.04.2021г

Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването за временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.04.2021г. до 30.04.2021г

Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването за временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 22.03.2021г. до 31.03.2021г

Заповед № РД-01-168/15.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед No РД-01-677 от 25.11.2020 г

-2020г.-

Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България

Заповед № РД-01-127/16.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за временно забраняване влизането на територията на Република България

Заповед № РД-01-130/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за задължителна карантина

Заповед № РД-01-140/19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-130/17.03.2020 г. за задължителна карантина

Заповед № РД-01-138/19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за временно забраняване влизането на територията на Република България

Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки

Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за удължаване срока на въведените противоепидемични мерки

Заповед № РД-01-153/25.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед № РД 01-143/20.0.2020 г.

Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за поставяне на защитни маски.

Заповед № РД-01-169/31.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за отмяна на Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г. за поставяне на защитни маски

Заповед № РД-01-183/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването за временна забрана за влизане на територията на Р България.

Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването относно функционирането на кооперативните и фермерски пазари

Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването за удължаване срока на противоепидемичните мерки

Заповед № РД-01-196/10.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването за обработващите селскостопански площи и собствени земеделски имоти

Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването за задължително носене на маски

Заповед № РД-01-236/24.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването за изменение на Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г

Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването за отмяна на задължителното носене на маски или други предпазни средства на открити обществени места

Заповед № РД-01-248/01.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването за отпадане на забраната за посещения на национални и природни паркове и планини

Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването за oтмяна на част от въведените противоепидемични мерки, заради COVID-19

Заповед № РД-01-251/05.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването за прекратяване на дейността на контролно-пропускателните пунктове

Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването за нови противоепидемични мерки за периода от 26.05.2020г. до 14.06.2020г

Заповед № РД-01-287/30.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването за нови противоепидемични мерки за периода от 30.05.2020г. до 14.06.2020г

Заповед № РД-01-289/02.06..2020 г. на Министъра на здравеопазването за нови противоепидемични мерки за периода от 02.06.2020г. до 14.06.2020г

Заповед № РД-01-302/03.06..2020 г. на Министъра на здравеопазването за нови противоепидемични мерки за периода от 03.06.2020г. до 14.06.2020г

Заповед № РД-01-331/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването за нови противоепидемични мерки за периода от15.06.2020г. до 30.06.2020г

Заповед № РД-01-337/13.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването за нови противоепидемични мерки за периода от15.06.2020г. до 30.06.2020г

Заповед № РД-01-353/22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването за нови противоепидемични мерки за периода от23.06.2020г. до 30.06.2020г

Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването за нови противоепидемични мерки за периода от23.06.2020г. до 30.06.2020г

Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването за нови противоепидемични мерки за периода от 01.07.2020г. до 15.07.2020г

Заповед № РД-01-370/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването за нови противоепидемични мерки за периода от 01.07.2020г. до 15.07.2020г

Заповед № РД-01-371/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-372/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването за нови противоепидемични мерки за периода от 01.07.2020г. до 15.07.2020г

ДЕКЛАРАЦИЯ - Приложение № 1 към Заповед № РД-01-372/30.06.2020 г

Заповед № РД-01-399/12.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването за временни противоепидемични мерки за периода от 13.07.2020г. до 15.07.2020г

Заповед № РД-01-403/15.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването за временни противоепидемични мерки за периода от 16.07.2020г. до 31.07.2020г

 

III. Заповеди на Областния управител на област Монтана

СЪСТАВ:
Съставът на  Областен медицински съвет - Монтана е определен със заповед РД-20-1-(1)/09.08.2022

Заповед № РД-18-16/16.03.2020 г. на Областния управител на област Монтана за въвеждане на противоепидемични мерки на Областна администация Монтана

Заповед № РД-18-15/09.03.2020 г. на Областния управител на област Монтана за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на област Монтана

 

IV. Заседания на Областния медицински съвет на област Монтана

2021 година

Протокол от 28.09.2021 г.
Протокол от 28.07.2021 г.
Протокол от 02.06.2021 г.
Протокол от 28.05.2021 г.
Протокол от 29.01.2021 г.

2020 година

Протокол от 20.11.2020 г.
Протокол от 11.11.2020 г.
Протокол от 05.11.2020 г.
Протокол от 02.11.2020 г.
Протокол от 26.10.2020 г.
Протокол от 09.07.2020 г.
Протокол от 26.06.2020 г.
Протокол от 10.04.2020 г.
Протокол от 30.03.2020 г.

Актуална информация

Съобщение за предстоящо ваксиниране

Заседание на 29.01.2021 г.
Заседание на 05.11.2020 г.
Заседание на 26.10.2020 г.
Заседание на 09.07.2020 г.
Заседание на 15.03.2020 г.
Заседание на 09.03.2020 г.
Заседание на 27.02.2020 г.

VI. Други

Обновена бланка на Декларация за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които са изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г.

Декларация за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които са изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г.

 

Актуална информация за Covid-19 в област Монтана

Поставени под домашна карантина в област Монтана към 10.04.2020 г. са 477 лица.
От тях 2 лица са поставени под 28-дневна домашна карантина след дехоспитализация с потвърдена COVID-19 инфекция, 8 лица са контактни на потвърден случай на COVID-19, а останалите 467 са български граждани пристигнали на територията на Република България от страни с разпространение на COVID-19.

Изтече 28-дневната домашна карантина на 9-те лица без клинична картина, но с положително лабораторното изследване за SАRS-СоV-2 от гр. Лом, с. Василовци и с. Долни Цибър.
След клинично подобрение и отрицателен RТ-РСR тест на клинични материали от горната част на дихателната система от лечебните заведения за болнична помощ с инфекциозни структури в област Монтана са дехоспитализирани две лица с потвърдена COVID-19 инфекция. Същите са поставени под 28-дневна домашна карантина и медицинско наблюдение от общопрактикуващия лекар.
 

https://www.livechatalternative.com/