Z6_PPGAHG80090170QD19NDGOG847
Z7_PPGAHG80090170QD19NDGOG8C0

Областен съвет за хора с увреждания

Дата на публикуване: 21.12.2020
Последна актуализация: 15.02.2022

 

ПРОТОКОЛ:

от 03.12.2019 от учредително заседание на Областния съвет за хората с увреждания

ПРАВИЛНИК:

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА

СЪСТАВ:

Съставът на Областен съвет за хора с увреждания – Монтана е определен със  заповед РД-20-2-(1) от 08.02.2022г.

 

https://www.livechatalternative.com/