Z6_PPGAHG80090170QD19NDGOGG91
Z7_PPGAHG80090170QD19NDGOGGP7

Областен съвет за тристранно сътрудничество

Дата на публикуване: 21.12.2020
Последна актуализация: 15.02.2022

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създава се на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 3б, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда.

ФУНКЦИИ:
Съветът осъществява консултации и сътрудничество при уреждането на въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и на жизненото равнище, специфични за област Монтана. По решение на областния съвет за тристранно сътрудничество към него могат да бъдат създавани на паритетни начала работни групи за разглеждане на конкретни проблеми.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Дейността му е регламентирана от Правилника за организацията и дейността на Областния съвет за тристранно сътрудничество за област Монтана.
СЪСТАВ:
Съставът на Областния съвет за тристранно сътрудничество в област Монтана е определен със  заповед ОКД-22-1-(1) от 08.02.2022г.

 


 
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на областния съвет за тристранно сътрудничество в област Монтана

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:

2019 година

Протокол от 18.12.2019 г.

2018 година

Протокол от 17.12.2018 г.

2017 година

Протокол от 24.11.2017 г.

2016 година

Протокол от 07.12.2016 г.
Протокол от 29.03.2016 г.

2015 година

Протокол от 07.12.2015г.
Протокол от 02.09.2015г.

2014 година

Протокол от 23.12.2014г.

2013 година

Протокол от 05.12. 2013г.

2012 година

Протокол от 22.11.2012г.
Протокол от 14.06.2012г.

2011 година

Протокол от 30.11.2011г.

2010 година

Протокол от 16.04.2010г.

https://www.livechatalternative.com/