Z6_PPGAHG80090170QD19NDGOGAM3
Z7_PPGAHG80090170QD19NDGOGAE7

Областна комисия по транспорт

Дата на публикуване: 22.12.2020
Последна актуализация: 03.08.2023

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създадена на основание чл. 11, ал. 1 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

ФУНКЦИИ:
Обсъжда предложенията на общините за промени в областната транспортна схема и ги предлага на Областния управител за утвърждаване.
Обсъжда предложенията на общините за промени в републиканската транспортна схема и ги предлага на Областния управител за съгласуване.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работата на постоянно действаща междуведомствена областна комисия по транспорт.

Съставът на Oбластната комисия по транспорт на област Монтана е определен със  заповед ОКД - 24-1 от 03.08.2028г.

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ

2022 гoдина.

Протокол от 25.05.2022г.

2020 гoдина.

Протокол от проведена процедура за неприсъствено вземане на решение

2019 гoдина.

Протокол от проведена процедура за неприсъствено вземане на решение

2017 гoдина.

Протокол от 22.12.2017г.

2016 гoдина.

Протокол от 21.12.2016г.
Протокол от 14.10.2016г.

2015 гoдина.

1.Протокол от 23.07.2015г.

2013 гoдина.

Протокол от 18.09.2013г.
Протокол от 20.05.2013г.
Протокол от 17.04.2013г.

2012 гoдина.

Протокол от 27.11.2012г.
Протокол от 16.07.2012г.
Протокол от 16.02.2012г.

2011 година.

Протокол от 17.11.2011г.
Протокол от 21.07.2011г.

2010 гoдина.

Протокол от 23.11.2010г.
Протокол от 21.09.2010г.
Протокол от 26.02.2010г.

https://www.livechatalternative.com/