Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1GL7
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1O23

Областна комисия по заетост към ОСР

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 30.08.2023

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Създава се с решение на Областния съвет за развитие на основание чл. 9, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта.

ФУНКЦИИ:

Целта на КЗ е да подпомага областния управител при провеждане на държавната политика по заетостта и обучението на възрастни. При осъществяване на дейността си комисията се съобразява с приоритетите на Областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общинските планове за развитие, както и с приоритетите на националните стратегически документи и Националния план за действие по заетостта.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:

Дейността й е регламентирана от Правилник за устройството и дейността на Комисията по заетостта, който се приема от Областния съвет за развитие.

СЪСТАВ:

Съставът на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана е определен със заповед 

*Съгласно чл. 6, ал. 3 от ППЗНЗ, директорът на ДРСЗ и/или упълномощени от изпълнителния директор на АЗ длъжностни лица, могат да участват в КЗ със съвещателен глас


ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ

2022 година

Протокол от 04.02.2022г.

2021 година

Протокол от 15.12.2021г.
Протокол от 04.11.2021г.
Протокол от 12.05.2021 г.
Протокол от 15.04.2021 г.
Протокол от 25.03.2021 г.
Протокол от 05.02.2021 г.

2020 година

Протокол от 22.12.2020 г.
Протокол от 04.11.2020 г.
Протокол от 10.06.2020 г.
Протокол от 11.02.2020 г.

2019 година

Протокол от 18.12.2019 г.
Протокол от 17.10.2019 г.
Протокол от 18.04.2019 г.
Протокол от 03.04.2019 г.
Протокол от 12.02.2019 г.

2018 година

Протокол от 30.03.2018 г.
Протокол от 14.02.2018 г.
Протокол от 09.02.2018 г.

2017 година

Протокол оценка от 05.01.2017 г.
Протокол от 29.03.2017 г.
Протокол от 27.03.2017 г.
Протокол от 13.03.2017 г.
Протокол от 15.02.2017 г.

2016 година

Протокол от 29.09.2016 г.
Протокол от 09.09.2016 г.
Протокол от 06.06.2016 г.
Протокол от 27.05.2016 г.
Протокол от 27.01.2016 г.

2015 година

Протокол от 17.12.2015г.
Протокол от 09.06.2015г.
Протокол от 28.01.2015г.

2014 година

Протокол 3 от 2014г.
Протокол 2 от 2014г.
Протокол 1 от 2014г.

2013 година

Протокол 3 от 2013г.
Протокол 2 от 2013г.
Протокол 1 от 2013г.

2012 година

Протокол 4 от 2012г.
Протокол 3 от 2012г.
Протокол 2 от 2012г.
Протокол 1 от 2012г.

2011 година

Протокол 5 от 2011г.
Протокол 4 от 2011г.
Протокол 3 от 2011г.
Протокол 2 от 2011г.
Протокол 1 от 2011г.

2010 година

Протокол 4 от 2010г.
Протокол 3 от 2010г.
Протокол 2 от 2010г.
Протокол 1 от 2010г.

https://www.livechatalternative.com/