Z6_PPGAHG8009G9E0QD1LVKSPGCB5
Z7_PPGAHG8009G9E0QD1LVKSPGCR3

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Дата на публикуване: 22.12.2020
Последна актуализация: 15.05.2024

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: 
Създадена в изпълнение на § 1а, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата.

ФУНКЦИИ:
Комисията има за задача да координира и контролира решаването на проблеми по безопасността на движението в област Монтана и приема мерки за нейното подобряване.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:

Устройствен правилник на областната комисия по безопасност на движението по пътищата.

СЪСТАВ:

Съставът на областната комисия по безопасност на движението по пътищата на област Монтана е определен със заповед № ОКД-25-1-(3) 11.12.2023 г.

ДОКУМЕНТИ ПО ДЕЙНОСТТА

График заседания през 2024 година.
Годишен план - програма по БДП за 2024 година.
Годишен доклад по БДП за 2023 година.

 

Годишен доклад за изпълнение на областната политика по БДП за 2022
План - програма за 2023г.
График на заседанията през 2023г.

 

График на заседанията през 2022г.
План - програма за 2022г.
Годишен доклад за изпълнение на областната политика по БДП за 2021
План - програма за 2021г

ДОКЛАД НА НИВО ОБЛАСТ МОНТАНА ОТ ОГЛЕД НА ОБЩИНСКА И УЛИЧНА ПЪТНА МРЕЖА ПРЕДИ НАСТЪПВАНЕ НА ЕСЕННО-ЗИМЕН СЕЗОН 2020-2021

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ

2024 гoдина.

Протокол от 13.05.2024 г.
Текуща обобщена информация
Протокол от неприсъствено заседание на 30.01.2024 г

2023 гoдина.

Протокол от 14.12.2023 г.
Обобщена информация
Протокол от 12.10.2023 г.
Протокол от 10.04.2023г..
Протокол от 24.01.2023г.

2022 гoдина.

Протокол от 17.11.2022г.
Протокол от 03.06.2022г.
Текуща обобщена информация на дейността по бдп на окбдп за целите на заседание на окбдп 03.06.2022 г.
Протокол от 29.03.2022 г.
Годишен доклад за изпълнение на областната политика по БДП
Протокол от 28.02.2022г.
Проект на годишен доклад за изпълнение на областната политика по БДП.
Протокол от 11.01.2022г.

2021 гoдина.

Протокол от 25.03.2021г.
Протокол от 08.03.2021г.

2020 гoдина.

ПРОТОКОЛ от проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на решение- м. Декември 2020г.
ПРОТОКОЛ от проведена писмена процедура за неприсъствено вземане на решение
Протокол от 13.02.2020г.

2019 гoдина.

Протокол от 23.10.2019г.

2018 гoдина.

Протокол от 27.04.2018 г.
Протокол от 14.11.2018 г.

2017 гoдина.

Протокол от 11.04.2017 г.

2016 гoдина.

Протокол от 17.10.2016 г.
Протокол от 13.04.2016 г.

2015 гoдина.

Протокол от 23.07.2015г.

2014 гoдина.

Протокол от 16.12.2014г.

2013 гoдина.

Протокол от 17.12.2013г.
Протокол от 25.03.2013г.

2012 гoдина.

Протокол от 05.06.2012г.
Протокол от 12.04.2012г.
Протокол от 16.03.2012г.

Декларация от членовете на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Презентация: Пътно-транспортна обстановка на територията на област Монтана за 2012 г.
 

https://www.livechatalternative.com/