Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QH6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR5
Областна комисия по заетост към ОСР Областна епизоотична комисия Областна комисия по транспорт Областна комисия по безопасност на движението по пътищата Областна комисия „Военни паметници”

Областни комисии

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 14.07.2023

1. Комисия по заетост към ОСР
2. Областната епизоотична комисия
3. Областна комисия по социална политика
4. Комисия по транспорт
5. Комисия по безопасност на движението по пътищата
6. Комисия военни паметници

https://www.livechatalternative.com/