Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QH6
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1821
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR5

Областни комисии

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 13.05.2021

1. Комисия по заетост към ОСР
2. Областната епизоотична комисия
3. Областна комисия по социална политика
4. Комисия по транспорт
5. Комисия по безопасност на движението по пътищата
6. Комисия военни паметници

https://www.livechatalternative.com/