Z6_PPGAHG80090170QD19NDGOGIO0
Z7_PPGAHG80090170QD19NDGOG6H7
Z7_PPGAHG80090170QD19NDGOGIO3

Преброяване 2021

Дата на публикуване: 21.12.2020
Последна актуализация: 16.04.2021

През 2021 г. ще се проведе 18-ото поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.

Преброяването на населението е източник на информация по определени социални, демографски и икономически признаци на ниско териториално ниво, както и за различни подгрупи от населението. То е единственият изчерпателен източник на данни за домакинствата и семействата в страната.

Получените от преброяването данни ще бъдат основа за вземане на информирани управленски решения, разработване на стратегии и конкретни национални и регионални секторни политики от централните и местните органи на управление в страната.

https://www.livechatalternative.com/