Z6_PPGAHG8009G9E0QD1LVKSPGAV7
Z7_PPGAHG8009G9E0QD1LVKSPGQG0

Контакти

Дата на публикуване: 23.12.2020
Последна актуализация: 16.04.2021

Председател на временната Областна преброителна комисия на област Монтана:
Десислава Димитрова, заместник областен управител на област Монтана
e-mail: Desislava.Kamenova@montana.government.bg

Секретар на временната Областна преброителна комисия на област Монтана:
Бойка Борисова, Началник на отдел „СИ-Монтана“, ТСБ Северозапад
e-mail: BBorisova@nsi.bg

https://www.livechatalternative.com/