Z6_PPGAHG80090170QD19NDGOGQU5
Z7_PPGAHG80090170QD19NDGOGQ13

Заседания

Дата на публикуване: 22.12.2020
Последна актуализация: 06.12.2021

Протокол №1 от заседание на Областната преброителна комисия, проведено на 01.07.2020 г.
Протокол № 2 от заседание на Областната преброителна комисия, проведено на 23.11.2021 г.

https://www.livechatalternative.com/