Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C21
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ7

Записване на часове

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.05.2021

ПРИЕМЕН ДЕН НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ  

Всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Записването за приемен ден сe извършва всеки втори понеделник от месеца от 9.00 до 13.00 ч. на телефон 096 / 399121 и в Центъра за административно обслужване, като се попълва Информационен лист по образец съдържащо следната информация:

• Трите имена на желаещия среща;
• Адрес и телефон за обратна връзка;
• Кратко изложение на проблема;
• Какво съдействие желаете.

 

ПРИЕМЕН ДЕН НА ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ

• Всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Записването за приемен ден сe извършва всеки понеделник от 9.00 до 13.00 ч. на телефон 096 / 399121 и в Центъра за административно обслужване, като се попълва Информационен лист по образец съдържащо следната информация:

• Трите имена на желаещия среща;
• Адрес и телефон за обратна връзка;
• Кратко изложение на проблема;
• Какво съдействие желаете.

 

https://www.livechatalternative.com/