Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0EH1
Z7_PPGAHG80017BD0QLQB11SK1063

Държавна собственост

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 08.06.2023

1.ГЛАВЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА ОТ 2007г.

2.ГЛАВЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ ДС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА ДО 2007г.

3.РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА

4.РЕГИСТЪР НА СДЕЛКИТЕ С ИМОТИ ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА

5.РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА, ВЪРХУ КОИТО Е УЧРЕДЕНО БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ РЪКОВОДСТВА НА СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

6.РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА - ПРЕДОСТАВЕНИ ПОД НАЕМ

7.РЕГИСТЪР НА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА, ЗА ПРОДАЖБА

https://www.livechatalternative.com/