Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0EL0
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31I4

Списък на язовирите на територията на Област Монтана

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 13.05.2021
https://www.livechatalternative.com/