Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS42K1
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS42C2
Държавна собственост Военни паметници Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти Разрешени заварени индивидуални права на използване Обществени поръчки Областна транспортна схема Дейност на комисии и съвети Списък на язовирите на територията на Област Монтана

Публични регистри

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 04.07.2023
https://www.livechatalternative.com/