Z6_PPGAHG8009G9E0QDMQI5CK0SH6
Z7_PPGAHG8009G9E0QDMQI5CK0S93

Общински съвет Вършец

Дата на публикуване: 17.12.2020
Последна актуализация: 17.07.2023

Върнати и оспорени решения на общински съвет Вършец за месец юли 2023 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Вършец за месец ноември 2022 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Вършец за месец февруари 2022 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Вършец за 2022 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Вършец за 2020 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Вършец за 2019 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Вършец за 2018 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Вършец за 2017г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Вършец за 2016г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Вършец за 2015г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Вършец за 2014г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Вършец за 2013г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Вършец за 2012г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Вършец за 2011г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Вършец за 2010г.

https://www.livechatalternative.com/