Z6_PPGAHG8009G9E0QDMQI5CK0ST1
Z7_PPGAHG8009G9E0QDMQI5CK0S35

Общински съвет Георги Дамяново

Дата на публикуване: 17.12.2020
Последна актуализация: 21.08.2023

Върнати и оспорени решения на общински съвет Георги Дамяново за 2023 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Георги Дамяново за 2022 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Георги Дамяново за 2020 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Георги Дамяново за 2019 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Георги Дамяново за 2018 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Георги Дамяново зa 2017 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Георги Дамяново за 2016 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Георги Дамяново за 2015 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Георги Дамяново за 2014 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Георги Дамяново за 2013 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Георги Дамяново за 2012 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Георги Дамяново за 2011 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Георги Дамяново за 2010 г.

https://www.livechatalternative.com/