Z6_PPGAHG8009G9E0QDMQI5CK02M4
Z7_PPGAHG8009G9E0QDMQI5CK02E2

Общински съвет Чипровци

Дата на публикуване: 17.12.2020
Последна актуализация: 27.07.2023

Върнати и оспорени решения на общински съвет Чипровци за 2023 г. месец юли.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Чипровци за 2022 г. месец септември.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Чипровци за 2022 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Чипровци за 2021 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Чипровци за 2020 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Чипровци за 2019 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Чипровци за 2018 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Чипровци за 2017 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Чипровци за 2016г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Чипровци за 2015 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Чипровци за 2014г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Чипровци за 2013г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Чипровци за 2012г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Чипровци за 2011г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Чипровци за 2010г.

https://www.livechatalternative.com/