Z6_PPGAHG8009G9E0QDMQI5CK02S6
Z7_PPGAHG8009G9E0QDMQI5CK0221

Общински съвет Монтана

Дата на публикуване: 17.12.2020
Последна актуализация: 14.05.2024

Върнати и оспорени решения на общински съвет Монтана за 2024г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Монтана за 2022г.
Върнати и оспорени решения на общински съвет Монтана за 2022г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Монтана за 2020г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Монтана за 2019 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Монтана за 2018 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Монтана за 2017г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Монтана за 2016г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Монтана за 2015г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Монтана за 2014г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Монтана за 2013г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Монтана за 2012г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Монтана за 2011г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Монтана за 2010г.

https://www.livechatalternative.com/