Z6_PPGAHG8009G9E0QDMQI5CK02G7
Z7_PPGAHG8009G9E0QDMQI5CK02O0

Общински съвет Медковец

Дата на публикуване: 17.12.2020
Последна актуализация: 14.05.2024

Върнати и оспорени решения на общински съвет Медковец за 2024 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Медковец за 2024 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Медковец за 2024 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Медковец за 2020 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Медковец за 2019 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Медковец за 2018 г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Медковец за 2017г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Медковец за 2016г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Медковец за 2015г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Медковец за 2014г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Медковец за 2013г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Медковец за 2012г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Медковец за 2011г.

Върнати и оспорени решения на общински съвет Медковец за 2010г.

https://www.livechatalternative.com/